Ανακοίνωση Προγράμματος Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και οι κανονισμοί διεξαγωγής τους.

Για το πρόγραμμα και τους κανονισμούς εδώ

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ακολουθεί το ΦΕΚ σχετικά με την διεξαγωγή Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα μετά την έκδοση της ΚΥΑ.

Read more

Ενημέρωση για ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση μαθημάτων (Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2020-2021)

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωγραφίας  καλούνται να πραγματοποιήσουν  ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-21 έως και την 31/03/2021. Επιπλέον οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωγραφίας καλούνται να πραγματοποιήσουν  ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-21 από την 04/03/2021 έως και 14/03/2021.

Αναλυτικότερα, οι φοιτητές/τριες εισέρχονται στην πλατφόρμα:
https://e-studies.hua.gr/unistudent/ χρησιμοποιώντας το προσωπικό όνομα χρήστη (χωρίς @hua.gr) και τον κωδικό πρόσβασης.

Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε τους φοιτητές/τριες, ότι μέσω της ίδιας εφαρμογής, μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά την έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. βεβαίωση για κάθε χρήση, αναλυτική βαθμολογία κ.ά.) και να ενημερωθούν για τη βαθμολογία των μαθημάτων τους.

Από τη Γραμματεία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση των μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής γραμματείας έως 07/02/2021.

Αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης- εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου.

Από τη Γραμματεία

Δηλώσεις Εμβόλιμης Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021

Σας αποστέλλουμε τις οδηγίες για τη δήλωση των μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής γραμματείας από 19/1/2021 έως 31/1/2021.

Read more

Μετεγγραφές στο Τμήμα Γεωγραφίας 2020-2021

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον κυρωμένο ονομαστικό πίνακα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή στο email: geosec@hua.gr της Γραμματείας του Τμήματος Γεωγραφίας, από την Πέμπτη 10 έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020.

Για την ανακοίνωση ακολουθείστε τον σύνδεσμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 109/26.11.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/ων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112), όπως ισχύει, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των μαθημάτων «Κοινωνική Γεωγραφία» και «Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες» για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Για την πρόσκληση ακολουθείστε τον σύνδεσμο

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ακολουθεί  το Φ.Ε.Κ. της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021. Read more

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Ακαδ. Έτος 2020-2021)

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Τμήμα Γεωγραφίας θα απονέμει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μετά τη λήψη του πτυχίου, σε όσους από τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος (εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κι έπειτα) παρακολουθήσουν τα οριζόμενα ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα και εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται εδώ.
Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και αποφοίτων για παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 04/11/2020. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά (geosec@hua.gr).
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι απόφοιτοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία (210 95 49 151, geosec@hua.gr).
 
Αίτηση θα βρείτε εδώ.
 
Από τη Γραμματεία
Τηλ. 210 95 49 151

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η: Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος geosec@hua.gr,  ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) στην πιο κάτω διεύθυνση.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Ελ. Βενιζέλου 70, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι:

  • αίτηση
  • αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  • βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο 210-9549150.