Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι κατά το διάστημα από την Τετάρτη 29.09.2021 έως και την Τρίτη 05.10.2021, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

geoad@hua.gr  – (για το Τμήμα Γεωγραφίας)

τα δικαιολογητικά που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.hua.gr/index.php/el/2011-08-02-11-25-06/71-frontpage/1484-2021-2023.

 

 

Εγγραφή Εισακτέων Αλλοδαπών-Αλλογενών Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022

Οι εισακτέοι με την κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Εναλλακτικά, η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σε προγραμματισμένο ραντεβού το οποίο ορίζεται μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Κεφάλα Παναγιώτα).

H ταχυδρομική αποστολή θα γίνεται στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Γεωγραφίας
Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 121/09.09.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Για την πρόσκληση ακολουθείστε τον σύνδεσμο

Υποβολή Αιτήσεων για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Ακαδ. Έτος 2021-2022)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Τμήμα Γεωγραφίας απονέμει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μετά τη λήψη του πτυχίου, σε όσους από τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος (εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κι έπειτα) παρακολουθήσουν τα οριζόμενα ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα και εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά με βάση με το πλαίσιο που περιγράφεται εδώ

Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και αποφοίτων για παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα κατατίθενται μέχρι και την Τετάρτη 15/09/2021 σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει οι φοιτητές/φοιτήτριες στον λογαριασμό email του Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες απόφοιτοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία στο (210 9549151, geosec@hua.gr) προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.

Από τη Γραμματεία

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2020-2021

Ακολουθούν οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων υποψηφιότητας των επιτυχόντων στις Κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 :

1)  Αρ. Πρωτ. :  89728/04-11-2020

2) Αρ. Πρωτ.: 89829/09-11-2020

3) Αρ. Πρωτ.: 89825/09-11-2020

4) Αρ. Πρωτ.: 90288/27-11-2020

5) Αρ. Πρωτ.: 90292/27-11-2020

6) Αρ. Πρωτ.: 89754/05-11-2020

7) Αρ. Πρωτ.: 89729/04-11-2020

 

 

Read more

ΠΠΣ: Ανακοίνωση του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου.

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου. Read more

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ακολουθεί ανακοίνωση σχετικά με την Ύλη και την βιβλιογραφία των  Κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2021-2022. Read more

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα άλλων Τμημάτων/ Ιδρυμάτων, όπως καταθέσουν αίτηση ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση.
Σημειώνεται:
1. Κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα αναγνώρισης μαθήματος ή μαθημάτων μία φορά σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

2. Κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια και στο οποίο έχει εξεταστεί επιτυχώς σε έτερο Ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να αντιστοιχηθεί αποκλειστικά και μόνο με ένα (1) μάθημα του ΠΠΣ του Τμήματος.
3. Τα μαθήματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση μαθημάτων πρέπει να ανήκουν σε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών άλλου Τμήματος.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 11/06/2021
 
Από τη Γραμματεία

Δηλώσεις Εμβόλιμης Εξεταστικής Ιουλίου

Σας αποστέλλουμε τις οδηγίες για τη δήλωση των μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής Ιουλίου 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής γραμματείας από 04/06/2021 έως 18/6/2021.
(αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης – εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 10ου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές (που έχουν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης – εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο ή ίσο του 10ου) θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα για την εμβόλιμη εξεταστική Ιουλίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την Παρασκευή 04/06/2021 έως την Παρασκευή 18/06/2021.
Οι φοιτητές εισέρχονται στην πλατφόρμα: https://e-studies.hua.gr/unistudent/
όπου βάζουν το προσωπικό τους όνομα χρήστη (χωρίς @hua.gr) και κωδικό.
– Από την μπάρα εργασιών επιλέγετε «Δηλώσεις»-> «Δήλωση μαθημάτων τρέχοντος εξαμήνου (Φοιτητές)».
– Επιλέγετε τα οφειλόμενα υποχρεωτικά και επιλογής χειμερινού εξαμήνου στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε
(Εμφανίζονται στη λίστα μαθημάτων όσα μαθήματα είχαν δηλωθεί από τον φοιτητή
κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020)

– Πατάτε «Έλεγχος Δήλωσης». – Αν η δήλωση είναι πλήρης πατάτε «Αποθήκευση δήλωσης».

Ενδείκνυται να εκτυπώσετε και να κρατήσετε στο αρχείο σας το έγγραφο δήλωσης μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο/ Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.

Οδηγίες χρήσης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα:
https://e-studies.hua.gr/unistudent/help/index.html 

Με εκτίμηση

Από τη Γραμματεία

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση 

Ανακοίνωση προγράμματος εξεταστικής περιόδου ΠΠΣ Ιουνίου 2021 και εμβόλιμης εξεταστικής

Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου του ΠΠΣ  θα το βρείτε εδώ

Το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου θα το βρείτε εδώ