Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο πλήρης οδηγός

Περισσότερα...

Καλώς ήρθατε!

Η επιστήμη της Γεωγραφίας διερευνά πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον από τις φυσικές διεργασίες αλλά και πώς ο άνθρωπος επιδρά θετικά ή αρνητικά σε αυτό. Μελετά, επίσης, πώς οι πολιτισμοί και οι κοινωνίες διαμορφώνονται και επηρεάζονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Αποτελεί ένα ευρύτατο επιστημονικό πεδίο με σημεία τομής με πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους γνωστικά πεδία, όπως η γεωμορφολογία, η κλιματολογία, η χαρτογραφία, η επιστήμη των γεωγραφικών πληροφοριών, η τηλεπισκόπηση, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, η δημογραφία, η πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική γεωγραφία.

Είναι αυτή ακριβώς η διαθεματικότητα του πεδίου, το εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτά ένας γεωγράφος, παράλληλα με τη συνδυαστική σκέψη που καλείται να αναπτύξει που καθιστούν τη Γεωγραφία ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αντικείμενο σπουδών. Στις μέρες μας η τάση, αλλάζει προκρίνοντας σε προπτυχιακό επίπεδο την ευρυμάθεια και την απόκτηση γνώσεων που επιτρέπουν την πολύπλευρη και σφαιρική προσέγγιση των επιστημονικών θεμάτων, έναντι της εξειδίκευσης που αποκτάται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να προσεγγίζει τα θέματα με τρόπο πολύπλευρο. Παράλληλα, είναι σε θέση να κατανοεί κάποια από τα πλέον σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και άπτονται είτε της ανθρώπινης είτε της φυσικής γεωγραφίας, όπως η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, θέματα δημογραφίας και πληθυσμιακών μεταβολών, το ζήτημα της μετανάστευσης, θέματα χωροταξίας ή χωρικού σχεδιασμού, τηλεπισκόπησης. Επιπλέον, μέσα από έρευνες πεδίου και εργαστηριακές ασκήσεις ο απόφοιτος του Τμήματός μας έχει κατακτήσει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια μιας δειγματοληπτικής έρευνας, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την οπτικοποίηση ή χαρτογράφησή τους.

H Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας,
Σοφία Σκορδίλη
Καθηγήτρια

Η παρουσία του Τμήματος στα Κοινωνικά Δίκτυα

Για να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Τμήματος μπορείτε να συνδεθείτε με τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα:

  

Τελευταίες Ανακοινώσεις – Νέα

 • Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών Παράτασης ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας Ακαδημαϊκού Έτους 2023-202428/09/2023 - 2:33 μμ

  Οι εγγραφές των επιτυχόντων / ουσών της Παράτασης στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» θα πραγματοποιηθούν έως 10 Οκτωβρίου 2023 με τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Διατίθεται παρακάτω στην ιστοσελίδα) 1 πρόσφατη ευκρινή ψηφιακή φωτογραφία (αποστολή αρχείου .jpeg) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Απόδειξη κατάθεσης της α’ δόσης των διδάκτρων ύψους 400,00€   Το σύνολο των […]

 • Πίνακας Επιτυχόντων/ουσών Παράτασης ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας 2023-202428/09/2023 - 1:24 μμ

  Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών της Παράτασης του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όπως επικυρώθηκε στην υπ’ αριθμ. 149/28.09.2023 συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας. Δείτε – κατεβάστε το αρχείο Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ — Πολύκαρπος Παπαδόπουλος Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση […]

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού25/09/2023 - 4:51 μμ

  Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμόν 147/13-07-2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσης εντεταλμένου/νης διδάσκοντα/ουσας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), όπως ισχύει για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του […]

 • Ανακοίνωση σχετικά με την κατάταξη ξένης γλώσσας25/09/2023 - 11:25 πμ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενημερώνουμε τους Φοιτητές & τις Φοιτήτριες ότι για την εγγραφή τους στο Μάθημα «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα, όπως περιγράφονται παρακάτω: • να διαβάσουν […]


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


1ο Έτος
2o Έτος
3ο Έτος

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


5o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS

 1. Περιφερειακή Ανάπτυξη | Υ | 5
 2. Πολιτισμική Γεωγραφία | Υ | 5
 3. Χωρική Ανάλυση | Υ | 5
 4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι | Υ | 5
 5. Χωροταξία | Υ | 5
 6. Ωκεανογραφία | Υ | 5

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


6o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS

 1. Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα | Υ | 5
 2. Γεωμορφολογία | Υ | 5
 3. 4 μαθήματα Επιλογής | Ε | 4x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
 2. Παράκτια Γεωμορφολογία | Ε | 5
 3. Βιογεωγραφία | Ε | 5
 4. Γεωλογία Τεταρτογενούς | Ε | 5
 5. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
 7. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
 8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
 2. Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες | Ε | 5
 3. Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
 4. Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
 5. Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
 6. Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
 7. Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
 8. Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
 9. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη | Ε | 5
 2. Ασφαλείς Πόλεις | E | 5
 3. Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. ΣΓΠ ΙΙ | 5
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
 3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
 4. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Διδακτική της Γεωγραφίας | Ε | 5
 3. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας | Ε | 5
 4. Διδακτικές Προτάσεις και Αξιολόγηση στο μάθημα της Γεωγραφίας στην Εκπαίδευση | Ε | 5
 5. Ξένη Γλώσσα Επιλογής Ι | Ε | 5

------

4ο Έτος

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


7o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS

 1. 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος | E | 5
 2. Διαχείριση Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία | E | 5
 3. Γεωαρχαιολογία | E | 5
 4. Ποτάμια Γεωμορφολογία | E | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Γεωγραφία Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων | E | 5
 2. Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης | E | 5
 3. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου | E | 5
 4. Γεωπολιτική | E | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Πολιτική Γης | E | 5
 2. Γεωγραφία των Μεταφορών και Υποδομών | E | 5
 3. Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Ακινήτων | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης | E | 5
 2. Εφαρμοσμένα ΣΓΠ | E | 5
 3. Αριθμητικές και Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους | E | 5
 4. Γεωπληροφορική στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος | E | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας | Ε | 5
 3. Ξένη Γλώσσα Επιλογής IΙ | Ε | 5

8o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS

 1. 2 μαθήματα Επιλογής | Ε | 2x5
 2. Πτυχιακή Εργασία | Ε | 20

ή εναλλακτικά

 1. 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
 2. Παράκτια Γεωμορφολογία | Ε | 5
 3. Βιογεωγραφία | Ε | 5
 4. Γεωλογία Τεταρτογενούς | Ε | 5
 5. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
 7. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
 8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
 2. Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες | Ε | 5
 3. Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
 4. Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
 5. Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
 6. Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
 7. Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
 8. Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
 9. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη | Ε | 5
 2. Ασφαλείς Πόλεις | E | 5
 3. Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. ΣΓΠ ΙΙ | 5
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
 3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
 4. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Διδακτική της Γεωγραφίας | Ε | 5
 3. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας | Ε | 5
 4. Διδακτικές Προτάσεις και Αξιολόγηση στο μάθημα της Γεωγραφίας στην Εκπαίδευση | Ε | 5
 5. Ξένη Γλώσσα Επιλογής Ι | Ε | 5

------


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


Κατεύθυνση Α’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ


1o Εξάμηνο | Χειμερινό

 1. Περιβαλλοντικοί Kίνδυνοι και Aσφάλεια | Υ | 7,5
 2. Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές | Υ | 7,5
 3. Τρωτότητα και Διακινδύνευση: Πρόληψη και Ετοιμότητα | Υ | 7,5
 4. Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις των Καταστροφών | Ε | 7,5
 5. Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Ε | 7,5
 6. Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5

2o Εξάμηνο | Εαρινό

 1. Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης | Υ | 7,5
 2. Σχεδιασμός Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης | Υ | 7,5
 3. Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη | Ε | 7,5
 4. Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
 5. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών | Ε | 7,5
 6. Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
 7. Διακυβέρνηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων | Ε | 7,5

3o Εξάμηνο | Χειμερινό

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30
Κατεύθυνση B’

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


1o Εξάμηνο | Χειμερινό

 1. Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Υ | 7,5
 2. Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές | Υ | 7,5
 3. Γεωγραφίες της Παγκοσμιοποίησης | Υ | 7,5
 4. Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές | Ε | 7,5
 5. Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5
 6. Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Ευρωπαϊκές Πόλεις | Ε | 7,5

2o Εξάμηνο | Εαρινό

 1. Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης | Υ | 7,5
 2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές | Υ | 7,5
 3. Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου | Ε | 7,5
 4. Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
 5. Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
 6. Δημογραφικές Προκλήσεις και Προοπτικές | Ε | 7,5
 7. Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με Έμφαση στη Χωρική
  Οικονομετρία
   | Ε | 7,5
 8. Δια-εθνισμός και Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Γεωγραφίας | Ε | 7,5

3o Εξάμηνο | Χειμερινό

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30
Κατεύθυνση Γ’

Erasmus
© Copyright - Τμήμα Γεωγραφίας | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο   |   Crafted by itis.gr