Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο πλήρης οδηγός

Περισσότερα...

Καλώς ήρθατε!

Η επιστήμη της Γεωγραφίας διερευνά πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον από τις φυσικές διεργασίες αλλά και πώς ο άνθρωπος επιδρά θετικά ή αρνητικά σε αυτό. Μελετά, επίσης, πώς οι πολιτισμοί και οι κοινωνίες διαμορφώνονται και επηρεάζονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Αποτελεί ένα ευρύτατο επιστημονικό πεδίο με σημεία τομής με πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους γνωστικά πεδία, όπως η γεωμορφολογία, η κλιματολογία, η χαρτογραφία, η επιστήμη των γεωγραφικών πληροφοριών, η τηλεπισκόπηση, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, η δημογραφία, η πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική γεωγραφία.

Είναι αυτή ακριβώς η διαθεματικότητα του πεδίου, το εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτά ένας γεωγράφος, παράλληλα με τη συνδυαστική σκέψη που καλείται να αναπτύξει που καθιστούν τη Γεωγραφία ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αντικείμενο σπουδών. Στις μέρες μας η τάση, αλλάζει προκρίνοντας σε προπτυχιακό επίπεδο την ευρυμάθεια και την απόκτηση γνώσεων που επιτρέπουν την πολύπλευρη και σφαιρική προσέγγιση των επιστημονικών θεμάτων, έναντι της εξειδίκευσης που αποκτάται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να προσεγγίζει τα θέματα με τρόπο πολύπλευρο. Παράλληλα, είναι σε θέση να κατανοεί κάποια από τα πλέον σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και άπτονται είτε της ανθρώπινης είτε της φυσικής γεωγραφίας, όπως η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, θέματα δημογραφίας και πληθυσμιακών μεταβολών, το ζήτημα της μετανάστευσης, θέματα χωροταξίας ή χωρικού σχεδιασμού, τηλεπισκόπησης. Επιπλέον, μέσα από έρευνες πεδίου και εργαστηριακές ασκήσεις ο απόφοιτος του Τμήματός μας έχει κατακτήσει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια μιας δειγματοληπτικής έρευνας, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την οπτικοποίηση ή χαρτογράφησή τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας
Πέτρος Κατσαφάδος
Καθηγητής

Η παρουσία του Τμήματος στα Κοινωνικά Δίκτυα

Για να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Τμήματος μπορείτε να συνδεθείτε με τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα:

  

Τελευταίες Ανακοινώσεις – Νέα

 • «Ημέρα Ενημέρωσης» (Open Day) την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 στις 16:00.06/06/2024 - 4:18 μμ

  Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει «Ημέρα Ενημέρωσης» (Open Day) την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 στις 16:00. Πρόκειται για μια Ανοιχτή Διαδικτυακή παρουσίαση με σκοπό τη γνωριμία και την ενημέρωση για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:  Βιώσιμη Ανάπτυξη  Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου  International Master Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society […]

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ27/05/2024 - 5:30 μμ

  Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αποφάσισε στην υπ’ αριθμ.158/24.05.2024 συνεδρία της την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Συνημμένα θα βρείτε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  με αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την «αίτηση υποψηφιότητας».  

 • Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 202415/05/2024 - 7:43 μμ

  Θα βρείτε εδώ το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής του Ιουνίου 2024

 • ΝΕΟ ΠΜΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ14/05/2024 - 3:51 μμ

  Πολιτική Ποιότητας του νέου ΠΜΣ Οδηγός Σπουδών του νέου ΠΜΣ Περιγράμματα μαθημάτων του νέου ΠΜΣ Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νέου ΠΜΣ Κανονισμός σπουδών, Πρακτικής άσκησης, Κινητικότητας, Εκπόνησης εργασιών Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου Κανονισμός δεοντολογίας της έρευνας Ειδικός κανονισμός για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


1ο Έτος
2o Έτος
3ο Έτος

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


5o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS

 1. Περιφερειακή Ανάπτυξη | Υ | 5
 2. Πολιτισμική Γεωγραφία | Υ | 5
 3. Οικονομική Γεωγραφία | Υ | 5
 4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι | Υ | 5
 5. Χωροταξία | Υ | 5
 6. Ωκεανογραφία | Υ | 5

6o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS

 1. Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα | Υ | 5
 2. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | Υ | 5
 3. 4 μαθήματα Επιλογής | Ε | 4x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
 2. Παράκτια Γεωμορφολογία-Διαχείριση Παράκτιου Χώρου | Ε | 5
 3. Βιογεωγραφία | Ε | 5
 4. Γεωλογία Τεταρτογενούς - Γεωαρχαιολογία | Ε | 5
 5. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
 7. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
 8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
 2. Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
 3. Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
 4. Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
 5. Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
 6. Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
 7. Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
 8. Γεωγραφία Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων | Ε | 5
 9. ------

  Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

  1. Βιώσιμες, Ασφαλείς και Ανθεκτικές Πόλεις | E | 5
  2. Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός | E | 5

  ------

  Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

  1. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Ε | 5
  2. Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
  3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
  4. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5
  5. Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | Ε | 5

  ------

  Ανεξάρτητα Ομάδων

  1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
  2. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας ΙΙ | Ε | 5

  ------

4ο Έτος

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


7o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS

 1. 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος | E | 5
 2. Διαχείριση Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία | E | 5
 3. Ποτάμια Γεωμορφολογία | E | 5
 4. Οικοσυστημικές Υπηρεσίες Αποτίμηση και Χαρτογράφηση | E | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης | E | 5
 2. Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου | E | 5
 3. Γεωπολιτική | E | 5
 4. Χωροκοινωνικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες | E | 5
 5. Χωρικές διαστάσεις της μικρής επιχειρηματικότητας | E | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Γεωγραφία των Μεταφορών και Υποδομών | E | 5
 2. Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Ακινήτων | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης | E | 5
 2. Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | E | 5
 3. Αριθμητικές και Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους | E | 5
 4. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Διαχείριση του Περιβάλλοντος | E | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας I | Ε | 10

8o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS

 1. 2 μαθήματα Επιλογής | Ε | 2x5
 2. Πτυχιακή Εργασία | Ε | 20

ή εναλλακτικά

 1. 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5

------

Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία

 1. Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
 2. Παράκτια Γεωμορφολογία-Διαχείριση Παράκτιου Χώρου | Ε | 5
 3. Βιογεωγραφία | Ε | 5
 4. Γεωλογία Τεταρτογενούς - Γεωαρχαιολογία | Ε | 5
 5. Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
 6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
 7. Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
 8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία

 1. Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
 2. Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
 3. Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
 4. Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
 5. Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
 6. Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
 7. Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
 8. Γεωγραφία Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων | Ε | 5

------

Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου

 1. Βιώσιμες, Ασφαλείς και Ανθεκτικές Πόλεις | E | 5
 2. Αστικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός | E | 5

------

Ομάδα IV - Γεωπληροφορική

 1. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ | 5
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
 3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
 4. Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5
 5. Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | Ε | 5

------

Ανεξάρτητα Ομάδων

 1. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 2. Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας ΙΙ | Ε | 5

------


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


Κατεύθυνση Α’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ


1o Εξάμηνο | Χειμερινό

 1. Περιβαλλοντικοί Kίνδυνοι και Aσφάλεια | Υ | 7,5
 2. Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές | Υ | 7,5
 3. Τρωτότητα και Διακινδύνευση: Πρόληψη και Ετοιμότητα | Υ | 7,5
 4. Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις των Καταστροφών | Ε | 7,5
 5. Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Ε | 7,5
 6. Περιβαλλοντική Αλλαγή: Παρατήρηση και Πρόβλεψη | Ε | 7,5

2o Εξάμηνο | Εαρινό

 1. Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης | Υ | 7,5
 2. Σχεδιασμός Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης | Υ | 7,5
 3. Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη | Ε | 7,5
 4. Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
 5. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών | Ε | 7,5
 6. Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
 7. Διακυβέρνηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων | Ε | 7,5
 8. Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5

3o Εξάμηνο | Χειμερινό

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30
 • Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
 • Σεμινάριο | Ε | 10
 • Κατεύθυνση B’

  ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


  1o Εξάμηνο | Χειμερινό

  1. Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Υ | 7,5
  2. Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές | Υ | 7,5
  3. Γεωγραφίες της Παγκοσμιοποίησης | Υ | 7,5
  4. Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές | Ε | 7,5
  5. Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Ευρωπαϊκές Πόλεις | Ε | 7,5

  2o Εξάμηνο | Εαρινό

  1. Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης | Υ | 7,5
  2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές | Υ | 7,5
  3. Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου | Ε | 7,5
  4. Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
  5. Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
  6. Δημογραφικές Προκλήσεις και Προοπτικές | Ε | 7,5
  7. Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με Έμφαση στη Χωρική
   Οικονομετρία
    | Ε | 7,5
  8. Δια-εθνισμός και Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Γεωγραφίας | Ε | 7,5
  9. Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5

  3o Εξάμηνο | Χειμερινό

  1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30
  2. Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
  3. Σεμινάριο | Ε | 10
  Κατεύθυνση Γ’

  Erasmus
  © Copyright - Τμήμα Γεωγραφίας | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο   |   Crafted by itis.gr