Κατσαφάδος Πέτρος

Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος |

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γεωγραφία με έμφαση στη Δυναμική της Ατμόσφαιρας και του Κλίματος