Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Ασφάλεια

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση:
Διδάσκοντες: Λαζαρίδη Κωνσταντία – Αικατερίνη, Κατσαφάδος Πέτρος