Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Εξάμηνο: 1oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές - Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκων: Κρητικός Ι. Γεώργιος
(Το μάθημα δεν θα προσφερθεί κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος)