Προγραμματισμός και Ανάπτυξη του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκων: Σαπουντζάκη Καλλιόπη, Παύλος – Μαρίνος Δελλαδέτσιμας