Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
Διδάσκουσα: Παιδακάκη Αγγελική