Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές

Εξάμηνο: 2oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκοντες:  Αρτελάρης Παναγιώτης, Σκορδίλη Σοφία