Σκορδίλη Σοφία

Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος 

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Γεωγραφία