Περιβαλλοντική Αλλαγή: Παρατήρηση και Πρόβλεψη

Εξάμηνο: 1oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
Διδάσκων: Δράκου Γ. Ευαγγελία