Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις των Καταστροφών

Εξάμηνο: 1oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών
Διδάσκων: Μιράντα Δανδουλάκη