Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές - Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκων: Κρητικός Ι. Γεώργιος