Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Ευρωπαϊκές Πόλεις

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκων: Μαλούτας Θωμάς