Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»ότι οι συνεντεύξεις τους θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας GoogleMeet στις παρακάτω ημερομηνίες:

Την Τετάρτη 05/07/23 αιτήσεις που αφορούν τη «Γ Κατεύθυνση»,

Την Πέμπτη 06/07/2023 αιτήσεις που αφορούν την «Α+Β Κατεύθυνση» και την «Α Κατεύθυνση»,

Την Παρασκευή 07/07/2023 αιτήσεις που αφορούν την «Α+Γ Κατεύθυνση» και

Τη Δευτέρα 10/07/2023 αιτήσεις που αφορούν την «Β Κατεύθυνση» και την «Β+Γ Κατεύθυνση»,

σύμφωνα με το ότι έχει δηλώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α στην αίτησή του/της.

Α’ Κατεύθυνση: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών

Β’ Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη

Γ’ Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική

για το πλήρες πρόγραμμα βλ. το συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες:Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, τηλ.:210 95 49 325, e-mail: geosecpost@hua.gr

Παράταση στην υποβολή Αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων | Παράταση έως 11.09.2023
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία & Διαχείριση του Χώρου» δέχεται αιτήσεις έως τις 11.09.2023 (νέα προθεσμία) για την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών στις κατευθύνσεις:
– Διαχείριση Φυσικών & Ανθρωπογενών Κινδύνων & Καταστροφών
– Χωρικές Πολιτικές & Ανάπτυξη στην Ευρώπη
– Γεωπληροφορική

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά: https://application.hua.gr/ έως 11 Σεπτεμβρίου 2023 (Νέα Προθεσμία)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:

Πολύκαρπος Παπαδόπουλος

Τηλ.: 210-9549325, fax: 2109549376

e-mail:geosecpost@hua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ακολουθείστε τον σύνδεσμο

Για την αφίσα ακολουθείστε τον σύνδεσμο

 

Virtual Open Day | Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 22.06.2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ»
Διακρατικό, Διιδρυματικό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού : Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία»
   Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023
⏰   Ώρα Διεξαγωγής: 17:00 – 18:30
 Τρόπος Διεξαγωγής :  Διαδικτυακά (ΖΟΟΜ)
Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει «Ημέρα Ενημέρωσης» (Open Day) την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 στις 17:00.
Πρόκειται για μια Ανοιχτή Διαδικτυακή παρουσίαση με σκοπό τη γνωριμία και την ενημέρωση για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
✔️ Βιώσιμη Ανάπτυξη
✔️ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου
✔️  International Master Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society
 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
στους/στις υποψηφίους/ες φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2023 – 2024.
✔️ Προκήρυξη | Βιώσιμη Ανάπτυξη  | https://www.hua.gr/index.php/el/2011-08-02-11-25-06/71-frontpage/1828-2023-05-26-13-54-24 | 22.09.2023
✔️ Προκήρυξη | Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου | https://www.hua.gr/index.php/el/2011-08-02-11-25-06/71-frontpage/1825-2023-05-19-14-00-15  | 26.06.2023
✔️ Προκήρυξη  |  Διακρατικό, Διιδρυματικό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού : Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία»     |  https://www.hua.gr/index.php/el/2011-08-02-11-25-06/71-frontpage/1790-2023-04-26-14-27-25
  | 23.06.2023
 Οι Διευθυντές και η Διευθύντρια των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών  θα σας παρουσιάσουν
✔️  τα προγράμματα,
✔️  τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθώς και

✔️  την εμπειρία από τη μελλοντική φοίτηση στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

    Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα:
✔️  Να ενημερωθούν για τη διάρθρωση του ακαδημαϊκού προγράμματος και τα μαθήματα.
✔️ Να υποβάλλουν τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης.
✔️ Να συζητήσουν με τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό των ΠΜΣ απορίες σχετικά με το Πρόγραμμα.
✔️  Να ενημερωθούν για τις διεξόδους απασχόλησης.
✔️ Να ενημερωθούν για τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00 – 17:10
 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
 Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας
 Βασιλική Κωσταρέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
17:10 – 17:30
 Κωνσταντίνος Αμπελιώτης, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ “Βιώσιμη Ανάπτυξη”
 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιώσιμη Ανάπτυξη”
✔️ 1η κατεύθυνση: Τοπική Ανάπτυξη
✔️ 2η κατεύθυνση:  Διαχείριση Περιβάλλοντος
✔️ 3η κατεύθυνση: Αγωγή Καταναλωτή
17:30 – 17:50
 Γεώργιος Κρητικός, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου»
 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου»
✔️ 1η κατεύθυνση: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
✔️ 2η κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
✔️ 3η κατεύθυνση: Γεωπληροφορική
17:50 – 18:00
 Βασιλική Κωσταρέλλη, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του International Master Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society
Παρουσίαση του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «International Master Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society»

18:00 – 18:15
  Πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου»
 Πολύκαρπος Παπαδόπουλος,  Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ

18:15 – 18:30
  Ερωτήσεις
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
✔️ Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
✔️ Απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική φόρμα  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW7YvAeICeyDeLmZjrz_ugZcqo39Z-V-6hw1OBRgq_KyRY8w/viewform  προκειμένου να σας σταλεί ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση.

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών/- τριών στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών/τριών 1ου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών/τριών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με θητεία από 01.09.2023 έως 31.12.2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε, στην υπ’αριθμ.145/25.05.2023 συνεδρία της, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Συνημμένα θα βρείτε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  με αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την «αίτηση υποψηφιότητας».

Ύλη και Βιβλιογραφία των Κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Θα βρείτε εδώ την ύλη και την σχετική βιβλιογραφία για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαικού έτους 2023-2024.

Προκήρυξη ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου», ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

“Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην υπ’ αριθ. 144/27.04.2023 συνεδρία της αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου», για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
  • Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
  • Γεωπληροφορική

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ από 23 Μαΐου έως 26 Ιουνίου 2023.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ:

Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Τηλ. 210-9549325, fax: 210 9549376, e-mail: geosecpost@hua.gr

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.”

Για τη συνοδευτική αφίσα της Προκήρυξης πατήστε εδώ.”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Για την προκήρυξη δείτε εδώ

Για την αίτηση δείτε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΔΑ: 6Θ6Ω4691ΒΣ-Ε15)

Για την προκήρυξη δείτε εδώ
Για την αίτηση δείτε εδώ 

Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λέουβεν Frank Moulaert

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καλημέρα,
Σας προσκαλούμε στην διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λέουβεν Frank Moulaert με θέμα The ethics of socio-political transformation,η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος του ΠΠΣ «Αστική Γεωγραφία» και του ΠΜΣ «Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης» την Τρίτη 25/04/2023 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
Τη διάλεξη μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και επαγγελματίες του χώρου επιπλέον των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων των δύο μαθημάτων.