Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδ. Έτους 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019. Read more

Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής που θα διαρκέσει από την Δευτέρα 18/02/2019 έως και την Παρασκευή 22/02/2019. Προσοχή ! το μάθημα Ξένη Γλώσσα ΙΙ  είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 15/02/2019 από 09:00 έως 12:00. Read more

Πρόγραμμα εξεταστικής ΠΠΣ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα εξεταστικής ΠΠΣ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 Read more

Ολοκλήρωση των μετεγγραφών μετά από ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση των μετεγγραφών αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων ακαδ. έτους 2018-2019. Read more

Μετεγγραφές αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον κυρωμένο ονομαστικό πίνακα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Παρασκευή 14 έως και την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 κατά τις ώρες 10:30 – 13:30, στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

 

Από τη Γραμματεία
Read more

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Παρακάτω επισυνάπτονται οδηγίες σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Read more

Ανακοίνωση για φοιτητές προς μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με την ολοκλήρωση εγγραφής των φοιτητών προς μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Read more

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου , σύμφωνα με τον κυρωμένο ονομαστικό πίνακα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Παρασκευή 23 έως και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 κατά τις ώρες 10:30 – 13:30, στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Από τη Γραμματεία

Δείτε-κατεβάστε την ανακοίνωση

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα και τους κανονισμούς διεξαγωγής των Κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Read more

Μετεγγραφές φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον κυρωμένο ονομαστικό πίνακα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Δευτέρα 19 έως και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 κατά τις ώρες 10:30 – 13:30, στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

 Από τη Γραμματεία

Δείτε – κατεβάστε την ανακοίνωση