Υποδοχή Πρωτοετών Προπτυχιακών Φοιτητών/τριων του Τμήματος Γεωγραφίας

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 08-10-2018 (ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων) και ώρα 09.30 π.μ. ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας, Καθηγητής Ευθύμιος Καρύμπαλης, θα υποδεχθεί τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70 – Κτήριο Γεωγραφίας). Read more

Ηλεκτρονική Εγγραφή προπτυχιακών φοιτητών στο Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωγραφίας (πλην των πρωτοετών) καλούνται να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2018-19, από την Τρίτη 2 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018. Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν οδηγίες που αφορούν στην ηλεκτρονική εγγραφή.

Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός ΠΠΣ 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Ακαδημαϊκό Προγραμματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας. Read more

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων ΠΠΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019. Από τη Γραμματεία ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018. Read more

Πρόγραμμα εξεταστικής ΠΠΣ Σεπτεμβρίου 2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Read more

Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2018. Read more

Πρόγραμμα εξεταστικής ΠΠΣ Ιουνίου 2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου 2018 του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Read more

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Στις Κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δεκτοί για εξετάσεις οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προς κατάταξη στο Γ΄ εξάμηνο του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και οι πτυχιούχοι σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης προς κατάταξη στο Β΄ εξάμηνο σπουδών. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος.

Κατεβάστε το αρχείο με τις σχετικές πληροφορίες.

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ανακοινώνεται ότι, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγκρίνονται οι αιτήσεις μετεγγραφής των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α ακαδ. έτους 2017-2018 στο Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (geosec@hua.gr) μέχρι την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα μας. Οι υπό μετεγγραφή φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ήδη διαγραφεί από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους καθώς και να παραλάβουν τους κωδικούς για την έκδοση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Από τη Γραμματεία

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφής, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση και έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ. 37818/Ζ1/05-03-2018 Υ.Α., με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσέλθουν, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, έως και τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 κατά τις ώρες 10.30 – 13.30, στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Από τη Γραμματεία