ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000-2001 έως και 2008-2009

 

Σας αποστέλλουμε την αίτηση δήλωσης υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής εαρινού εξαμήνου καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων από τους συγκεκριμένους επί πτυχίω φοιτητές (Πρόγραμμα Σπουδών 2008-09 και πριν) θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία από τη Δευτέρα 20/02/2023 έως και Παρασκευή 03/03/2023.

 

Για να πραγματοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του φοιτητή για το τρέχον εαρινό εξάμηνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ( https://e-studies.hua.gr/unistudent/ )

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να γνωρίζει το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο ανήκει, να ελέγχει τον αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθεί, καθώς επίσης και να γνωρίζει τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων. Προγράμματα Σπουδών – Geography | Harokopio University (hua.gr)

 

Για περαιτέρω πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία 10.30- 13.30 (τηλ. 210 95 49 151, email:geosec@hua.gr).