ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ, ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

https://www.geo.hua.gr/wp-content/uploads/2023/01/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΑΠΟ-ΜΕΤEΓΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΑΘΛΗΤΕΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.docx