Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκων: Δελλαδέτσιμας Παύλος-Μαρίνος