Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκοντες: Κατσαφάδος Πέτρος, Μαυροματίδης Ηλίας