Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών

Εξάμηνο: 2oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκοντες: Γκούσια-Ρίζου Μαρία, Durie Eveline