Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές
Διδάσκοντες: Καρύμπαλης Ευθύμιος, Τσανάκας Κωνσταντίνος