Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές
Διδάσκοντες: Καρύμπαλης Ευθύμιος, Κατσαφάδος Πέτρος, Τσανάκας Κωνσταντίνος