Τρωτότητα και Διακινδύνευση: Πρόληψη και Ετοιμότητα

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές
Διδάσκουσα: Σαπουντζάκη Καλλιόπη