Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές - Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκοντες: Σαπουντζάκη Καλλιόπη