Σχεδιασμός Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης

Εξάμηνο: 2oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές
Διδάσκων: Δελλαδέτσιμας Παύλος – Μαρίνος