Προγραμματισμός Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική
Διδάσκων: (Το μάθημα δεν θα προσφερθεί κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος)