Προγραμματισμός Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική
Διδάσκων: Καλογήρου Σταμάτης