Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με έμφαση στη Χωρική Οικονομετρία

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές - Γεωπληροφορική
Διδάσκων: Αρτελάρης Παναγιώτης