Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές - Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκοντες: Τραγάκη Αλεξάνδρα
(Το μάθημα δεν θα προσφερθεί κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος)