Εφαρμοσμένη Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων με την Αξιοποίηση ΣΓΠ

Εξάμηνο: 1oΥποχρεωτικό | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική
Διδάσκων: Χαλκιάς Χρίστος, Φάκα Αντιγόνη