Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική - Φυσικές Καταστροφές
Διδάσκοντες: Παρχαρίδης Ισαάκ, Χαλκιάς Χρίστος