Διακυβέρνηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Φυσικές Καταστροφές
Διδάσκων: Μπάλιας Γιώργος