Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος

Εξάμηνο: 7oΕπιλογής | ECTS: 5.0
Διδάσκων: Πετρόπουλος Π. Γεώργιος