Γεωμοντελοποίηση

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική
Διδάσκων: Κατσαφάδος Πέτρος