Ανάπτυξη και Aναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Yπαίθρου

Εξάμηνο: 2oΕπιλογής | ECTS: 7.5
Κατεύθυνση: Χωρικές Πολιτικές
Διδάσκων: Παπαδόπουλος Γ. Απόστολος