Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών

Εξάμηνο: 2oΥποχρεωτικό | ECTS: 5.0
Διδάσκουσα: Ντυρίε Εβελίν