• Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
  • Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
  • Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας
  • Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
  • Διεθνής Ένωση Γεωμορφολόγων
  • Διεθνής Οργάνωση για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
  • Διακυβερνητική Διάσκεψη για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες