Μετεγγραφές φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον κυρωμένο ονομαστικό πίνακα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Δευτέρα 19 έως και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 κατά τις ώρες 10:30 – 13:30, στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

 Από τη Γραμματεία

Δείτε – κατεβάστε την ανακοίνωση

Δελτίο Τύπου της Ομιλίας του Eric Verdeil

Στις 12 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του πανεπιστημίου μας Σεμινάριο του Eric Verdeil, Professor of Geography and Urban Studies, CERI – Sciences Po Paris με θέμα “Reforming failed infrastructure, struggling for the state: lessons from Lebanon” . Read more

Σεμινάριο Eric Vereil στις 12/11/2018

Συνημμένα θα βρείτε αφίσα για το σεμινάριο του Eric Verdeil που θα πραγματοποιηθεί στις 12/11/2018 στην αίθουσα τελετών. Read more

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων ΠΜΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 (Νέο)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019. Read more

Εγγραφές Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2018-19

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2018 με τα εξής δικαιολογητικά: Read more

Προθεσμία, Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για τη υποβολή Αίτησης Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Διδάκτρων

Οι εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου», που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καλούνται να καταθέσουν έως και την Παρασκευή 19/10/2018 αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Read more

Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας (Νέο)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Ακαδημαϊκό Προγραμματισμό ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας. Read more

Σεμινάριο – Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας

Στις 12 Οκτωβρίου 2018 πραγαμτοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας».

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 76/27.9.2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη ενός επιστήμονα ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος «Χωρική Ανάλυση» για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Read more

Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, με θητεία ενός έτους (από 01.12.2018 έως 30.11.2019). Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018.

Read more