Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων ΠΜΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 (Νέο)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019. Read more

Εγγραφές Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2018-19

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2018 με τα εξής δικαιολογητικά: Read more

Προθεσμία, Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για τη υποβολή Αίτησης Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Διδάκτρων

Οι εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου», που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καλούνται να καταθέσουν έως και την Παρασκευή 19/10/2018 αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Read more

Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας (Νέο)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Ακαδημαϊκό Προγραμματισμό ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας. Read more

Σεμινάριο – Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας

Στις 12 Οκτωβρίου 2018 πραγαμτοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας».

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 76/27.9.2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη ενός επιστήμονα ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος «Χωρική Ανάλυση» για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Read more

Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, με θητεία ενός έτους (από 01.12.2018 έως 30.11.2019). Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018.

Read more

Πίνακας Επιτυχόντων & Επιλαχόντων ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας 2018-2019

Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως επικυρώθηκε στην υπ’ αριθμ. 77/09-10-2018 συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας» Read more

Υποδοχή Πρωτοετών Προπτυχιακών Φοιτητών/τριων του Τμήματος Γεωγραφίας

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 08-10-2018 (ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων) και ώρα 09.30 π.μ. ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας, Καθηγητής Ευθύμιος Καρύμπαλης, θα υποδεχθεί τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70 – Κτήριο Γεωγραφίας). Read more

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων ΠΜΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019.  Read more