ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (Αρ. Πρωτ. 112581/01.03.2024)

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26.09.2023, κωδ. ΕΚΠ07) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» με κωδικό MIS 6005098 και κωδικό ΕΛΚΕ 61146, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, και έχοντας υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας (αρ. συν. 154/25.01.2024) σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αρ. συν. 474/08.11.2023) σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα του Ιδρύματος, προσκαλεί Νέους/ες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Η διαχείριση του έργου υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και το σχέδιο της πρόσκλησης έχει εγκριθεί στην υπ’ αριθ. συν. 5/22.02.2024 της Επιτροπής Ερευνών.

Για το κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα Αίτησης υποψηφιότητας πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα Υ/Δ υποψηφιότητας πατήστε εδώ.

Για το Υπόδειγμα Υ/Δ στρατιωτικών υποχρεώσεων πατήστε εδώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2023-2024 του Τμήματος Γεωγραφίας, ότι κατά το διάστημα από την Δευτέρα 29/01/2024 έως και την Παρασκευή 02/02/2024, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Εδώ θα βρείτε την σχετική αίτηση.

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Θα βρείτε εδώ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Θα βρείτε εδώ την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/ -τριών 2ου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών / -τριων τους στη Συνέλευση του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αποφάσισε στην υπ’ αριθμ.152/30.11.2023 συνεδρία της την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Συνημμένα θα βρείτε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  με αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την «αίτηση υποψηφιότητας».


Πολύκαρπος Παπαδόπουλος
Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου»

τηλ. 210-9549325

 

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Θα βρείτε εδώ το πρόγραμμα των Κατατακτηρίων  εξετάσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2023-2024

Θα βρείτε εδώ την ανακοίνωση προσκόμισης δικαιολογητικών μετεγγραφέντων φοιτητών/τριών 2023-2024.

32o Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Society for Risk Analysis-Europe με τίτλο «Risk in Time and Space» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το 32ο Ετήσιο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Society for Risk Analysis-Europe (SRA-E) με τίτλο «Risk in Time and Space» διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας και θα γίνει εδώ στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2-5 Ιουνίου 2024. 
Πληροφορίες για το κεντρικό θέμα, τα κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που πραγματεύεται, τους προσκεκλημένους ομιλητές και τις άλλες δραστηριότητες του Συνεδρίου μπορούν να αναζητηθούν στο website στη διεύθυνση https://www.srae-athens2024.gr/
Η οργανωτική επιτροπή από τις/τον Κ. Σαπουντζάκη, Μ. Δανδουλάκη και Γ. Δασκαλάκη απευθύνει πρόσκληση στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Γεωγραφίας, τους/τις διδάσκοντες/ουσες, τους/τις ερευνητές/ριες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες να συμβάλλουν με εργασία και τη συμμετοχή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου.
Η πλατφόρμα για την υποδοχή περιλήψεων για παρουσιάσεις και posters έχει ήδη ανοίξει.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024
Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο geoad@hua.gr ή ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας
Ελ. Βενιζέλου 70, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι:

  • αίτηση (πατήστε εδώ)
  • αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  • βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο 210-9549150- 151.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟYΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Τμήμα Γεωγραφίας απονέμει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μετά τη λήψη του πτυχίου, σε όσους από τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος (εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κι έπειτα) παρακολουθήσουν τα οριζόμενα ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα και εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και αποφοίτων για παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

 

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα κατατίθενται μέχρι και την Παρασκευή 27/10/2023 με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqp0SqR9mBeU0TNS9vgZ7B-_ueuiHT32qrD0Ah8G2olUJa9g/viewform?usp=share_link

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την συμπλήρωση της φόρμας παρακαλούμε να έχετε διαβάσει τις συνημμένες οδηγίες.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία

Τηλ. 210 95 49 151