Κατάλογος επιτυχόντων-επιλαχόντων στο ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την κατάταξη ανά κατεύθυνση για την επιλογή φοιτητών στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.

Κατεβάστε τον σχετικό κατάλογο.