Ωρολόγιο Πρόγραμμα Π.Μ.Σ. Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα  εαρινού εξαμήνου 2019-2020 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Read more

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Π.Π.Σ. Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα  εαρινού εξαμήνου 2019-2020 για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Read more

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ακολουθεί ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Read more

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωγραφίας

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ε8Ψ4691ΒΣ-ΚΣΚ. Read more

Πρόγραμμα ΠΜΣ εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Ανακοινώνονται τα προγράμματα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Read more

Προγράμματα Π.Π.Σ. εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Ανακοινώνονται τα προγράμματα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ’ αριθμ.

94/05.12.2019 Συνέλευση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Συνημμένα θα βρείτε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  με αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την «αίτηση υποψηφιότητας».

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

 

 

Έγκριση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών από μετεγγραφή

Ανακοινώνεται ότι  εγκρίνεται η εγγραφή των παρακάτω φοιτητών/τριών στο Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (geosec @ hua.gr) μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 την διαγραφή τους από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα μας.

Από την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 , οι υπό μετεγγραφή φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ήδη διαγραφεί από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκειμένου να παραλάβουν τους κωδικούς για την έκδοση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Δείτε τα ονόματα εδώ

Μετεγγραφές αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου , σύμφωνα με τον κυρωμένο ονομαστικό πίνακα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, , να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Παρασκευή 06 έως και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 κατά τις ώρες 10:30 – 13:30, στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή. Read more

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοίνωση σχετικά με τις μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Read more