Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Συνεντεύξεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών

Ενημερώνουμε τους / τις υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές / τριες, οι οποίοι /ες έχουν υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ότι οι συνεντεύξεις τους θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας GoogleMeet στις παρακάτω ημερομηνίες:

Την Τετάρτη 03/07/2024 αιτήσεις που αφορούν την «Α’ Κατεύθυνση*»,

Την Τετάρτη 03/07/2023 αιτήσεις που αφορούν τη «Γ Κατεύθυνση**»,

Την Πέμπτη 04/07/2023 αιτήσεις που αφορούν την «Α+Γ Κατεύθυνση»,

*Α’ Κατεύθυνση: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών

**Γ’ Κατεύθυνση: Γεωπληροφορική

για το πλήρες πρόγραμμα βλ. το συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες:Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, τηλ.: 210 95 49 325, e-mail: geosecpost@hua.gr