Κατάθεση δικαιολογητικών για ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών του Ακαδ. έτους 2023-2024 που ανήκουν στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Βρείτε εδώ  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών του Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 που ανήκουν στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις