ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 140/22-12-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσης εντεταλμένου
διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.