Έρευνα με θέμα την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διεξάγει έρευνα με θέμα την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του.

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή βασικών δεδομένων που αφορούν την πορεία εκπαίδευσης και απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας  .

  • Αν είστε απόφοιτος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας πατήστε εδώ
  • Αν είστε απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου» πατήστε εδώ