ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοίνωση μετεγγραφών

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής, στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από τη Δευτέρα 07/11/2022 έως και την Τρίτη 15/11/2022,  τα εξής:

  • αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους

  • όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους

  • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο geoad@hua.gr. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας

Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή αντίγραφα.

Η εγγραφή στο Τμήμα Γεωγραφίας ολοκληρώνεται κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών, έγκρισής τους από τη Συνέλευση Τμήματος και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τη Γραμματεία. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι να μην προβούν σε διαγραφή τους από το Ίδρυμα προέλευσης, πριν λάβουν σχετική ενημέρωση.

Για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρακαλούμε φροντίστε να καταθέσετε ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγκαίρως.