Πρόγραμμα Εξεταστικής ΠΠΣ και Εμβόλιμης Εξεταστικής Ιουνίου – Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση του Προγράμματος Εξεταστικής ΠΠΣ και Εμβόλιμη Εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2022, εδώ.