Δήλωση Επαναξιολόγησης μαθημάτων

(αφορά φοιτητές από το 7ο εξάμηνο και μετά)
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επαναξετάζονται σε έως δύο (2) μαθήματα από τα τρία (3) πρώτα έτη σπουδών (είτε Υποχρεωτικά είτε Επιλογής Μαθήματα και των δύο εξαμήνων) με μία αίτηση που θα γίνεται άπαξ, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Ο φοιτητής που θα επιλέξει τη βελτίωση του βαθμού του σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να το ξαναπαρακολουθήσει μέχρι να πετύχει προβιβάσιμο βαθμό σε αυτό, αφού χάνεται οριστικά ο προηγούμενος βαθμός.

Στην περίπτωση όπου πρόκειται για μάθημα επιλογής, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει είτε να το διατηρήσει, είτε να το αντικαταστήσει με άλλο Μ.Ε. στις δηλώσεις μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.

Οι δηλώσεις αποστέλλονται υπογεγραμμένες με απάντηση στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα (geosec@hua.gr) από το φοιτητικό λογαριασμό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (email), συμπληρώνοντας την αίτηση που επισυνάπτεται στο παρόν μήνυμα μέχρι και την Δευτέρα 11/10/2021.

Από τη Γραμματεία

Τηλ. 210 95 49 151

Αίτηση