ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 2021-2022

Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως επικυρώθηκε στην υπ’ αριθμ. 123/30-09-2021 συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας. 

Δείτε – κατεβάστε το αρχείο

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ